Kystkrafta.no
Kystkrafta.no arbeider for å sikre et sterkest mulig nett til kysten sør og nord for Kristiansund. Vi kartlegger behovet for kraft, og spiller resultatene inn i pågående planlegging av fremtidens kraftnett for regionen. Kystkrafta.no ble igangsatt av ON Ocean Network SA, som er et non-profit bedriftsnettverk for utvikling og vekst i havnæringene.