Kystkrafta.no

Kystkrafta.no

Kystkrafta vil sikre sterk kraftforsyning til kysten mellom Romsdalsfjorden Trondheimsfjorden.

Prosjektet omfatter blant annet kartlegging av behov. Har dere planer om nyetablering, utvidelser eller omstilling av industriproduksjon i kystområdet mellom Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden? Ta kontakt:

Nils Erik Pettersen
nils@apoint.no
+47 918 85 567

Prosjektet gjennomføres i regi av ON Ocean Network, som er et bedriftsnettverk med mer enn 40 deltakere. http://www.oceannetwork.no

Støttespillere er Møre og Romsdal fylkeskommune, Smøla Næringsforening,
SpareBank 1 Nordmøre, Tjeldbergodden Utvikling og Vikan Eiendom.