Kystkrafta.no

Derfor trenger vi et krafttak til kysten

Kysten mellom Hustadvika og Trondheimsleia er en av Norges viktigste verdiskapingsregioner. Her har olje- og gassvirksomheten skapt vekst, arbeidsplasser og store verdier for samfunnet i mer enn 40 år.

Nå står vi overfor nye utfordringer. Industrien må omstilles. Nye arbeidsplasser må skapes. 
 
Og vi er i gang! På Averøy satses det stort på landbasert oppdrett. Noen av de fremste torske- og kveiteprodusentene finnes i samme kommune, med store ekspansjonsplaner. 

Lenger nord ligger øyrekka fra Smøla til Hitra og Frøya. Her ligger produsentene av oppdrettsfisk på rekke og rad. På den samme kyststrekningen ligger Norges ledende klynge innen oppdrettsservice, brønnbåtrederier, fôrproduksjon, verft og leverandører av utstyr og tjenester til næringen.  
 
I denne regionen produseres hele 13 % av Norges oppdrettsfisk. Og enda mer kan det bli.  

Vi har allerede vindkraft på land ved kysten. På Smøla og Hitra ønsker lokalsamfunnene å satse videre på fornybar energi når dagens møller må byttes ut og konsesjonene utløper. Det kan bli mer vindkraft, og det kan bli solkraft. Og utenfor kysten ligger det muligheter for havvind på Frøyabanken.  


Vår region får en nøkkelrolle når olje- og gassnæringen skal omstilles. På Tjeldbergodden er vi klare for å redusere CO2-utslippene med 300 000 tonn gjennom å elektrifisere metanolfabrikken. Med CO2-fangst vil det produseres blå metanol og blått hydrogen. Det vil gi sikrere og sannsynligvis høyere fremtidige inntekter av produksjonen.

Så hva er egentlig problemet? Og hvordan kan det løses? 

Skal vi sikre vekst, arbeidsplasser og verdier for samfunnet også i årene som kommer, trenger vi en storstilt satsing på grønne arbeidsplasser. Vi har naturressursene. Potensialet er stort. 

Men industriutvikling og elektrifisering til havs og på land krever kraft.  

Derfor er det nå avgjørende at storsamfunnet legger til rette for produksjon av ny fornybar energi og sterk, sikker og forutsigbar kraftforsyning. Dagens situasjon er prekær. Usikkerheten er stor. Og nå står mange store investeringsbeslutninger i kø.  
 
Hvordan løse dette? Hvordan skape forutsigbarhet for folk og næringsliv? 

  1. Kortsiktige løsninger må på plass så fort som mulig 
  2. Langsiktige løsninger må sikre at vi unngår å havne i samme situasjon om få år 

Helt konkret: Vi trenger en ny kraftlinje på 420 kV til ytre Nordmøre for å omstille regionen, skape nye grønne arbeidsplasser og realisere ny fornybar kraft.

Et sterkt kraftnett til kysten er avgjørende for å sikre omstillingen. Vi har industritradisjonene og vi har visjonene.  

Norge trenger kysten. Kysten trenger kraft.